Triennale - SREBRNY CZWOROKÄ„T 2021, wyniki etapu A - Triennial - SILVER QUADRANGLE 2021, results of stage A -