Kazimierz M. Łyszcz - Et in Arcadia Ego. Metafizyka i kombinatoryka w twórczości Aleksandra Olszewskiego •