Newsletter 3 - Hírlevél 3 - Buletin 3 - Iнформаційний бюлетень 3

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY KWALIFIKACYJNEGO / ETAP A

 

 

LISTA ARTYSTÓW I PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU B
LIST OF ARTISTS AND WORKS QUALIFIED FOR STAGE B