triennale 2018 » Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2018 » Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2018 - FORMULARZ ON-LINE

Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2018 - FORMULARZ ON-LINE

 

 

Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2018

 

Przyszłość Europy / Jedność w różnorodności

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Etap A – nadsyłanie materiałów w formie elektronicznej

 

Prace przesyłamy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
organizatora
www.bwaprzemysl.pl lub drogą pocztową na adres organizatora na CD / DVD razem
z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia (dużymi literami lub pismem maszynowym)
nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r. e-mail:
silver.triennial2018@bwaprzemysl.pl

 

Adres pocztowy:
Andrzej Cieszyński
Galeria Sztuki Współczesnej
ul. T. Kościuszki 3
37-700 Przemyśl / Poland