archiwum » 2009 » Mariusz Drzewiński / Posadzki z Drohobycza

Mariusz Drzewiński / Posadzki z Drohobycza

Mariusz Drzewiński

 

Mariusz Drzewiński
Posadzki z Drohobycza

wernisaż 6 lutego 2009 18:00
wystawa czynna do 24 lutego 2009

 

Twórczość jest niczym innym jak manifestacją artysty, jego postawą wobec świata i życia. Malując staram się nadać nowe znaczenie zjawiskom i pojęciom, odkryć ich głębszy metafizyczny sens.

Świat moich obrazów istnieje równolegle do świata, który nas otacza. Obrazy stają się samodzielnymi bytami, dowodami na istnienie świata form wyalienowanych ze świata materialnego tworzących nowe kategorie pojmowania natury. Tytuły są jedynymi autokomentarzami, nie tłumaczą, ani nie podpowiadają rozwiązań, skłaniają do indywidualnych i dowolnych, często abstrakcyjnych skojarzeń, po to, by odbiorca mógł się poczuć współtwórcą wysyłanego przeze mnie komunikatu. Plama barwna w moich obrazach staje się samodzielnym tworem, symbolicznym odzwierciedleniem tego, czego nie da się nazwać, wytłumaczyć, zmierzyć i zważyć. Gest pędzla, szpachli czy wylanej z puszki farby tworzy kompozycje obrazów, w której nadrzędną rolę pełnią wzajemne relacje koloru, jego odcieni, świetlistości i struktury.

Obraz jest rozwinięciem myśli, zatrzymaniem chwili, kartką z pamiętnika, w którym zapisuję sytuacje i zdarzenia, ludzi i miejsca próbując zatrzymać czas i wspomnienia, żeby nie umknęły z pamięci. Sztuka powoduje, że życie staje się bogatsze, uczy pokory, tolerancji, daje wolność i niezależność oraz możliwość komunikowania się z drugim człowiekiem. Zmusza do ciągłych poszukiwań i rozważań nad sensem i celem życia, a w swoim wymiarze egzystencjalnym jest przejawem humanizmu. Malarstwo jest dla mnie próbą znalezienia własnego miejsca i zachowania godności.

 

Posadzki z Drohobycza, 2007 - olej / płótno (200 x 200 cm)

 

Mariusz Drzewiński

Urodzony w 1959 roku w Lublinie. W latach 1979-1983 studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie w pracowni prof. M.Hermana. W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie jest zatrudniony w Zakładzie Malarstwa i Rysunku II na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W pracy artystycznej skupia się na działalności w zakresie malarstwa i rysunku.

Brał udział 23 wystawach indywidualnych i wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Prezentował swoje prace między innymi: Malarstwo - BWA Jelenia Góra; Galeria Grodzka - BWA Lublin; Galeria BWA - Sandomierz; Galeria Sztuki Współczesnej - Zamość; Galeria "Pod podłogą” - Lublin; Galerij Desiplel Kortijk - Belgia; Galeria Umelcov Spisa - SNV Słowacja; Podziemie kamedulskie - Warszawa; "Obecność" Galeria Letnia Muzeum Nadwiślańskiego - Kazimierz Dolny; 6 Biennale Małych Form Malarskich - Toruń; "Żywioły - woda" Galeria Bielska BWA - Bielsko-Biała i Galeria BWA w Sieradzu; AQUA FONS VITAE - BWA Bydgoszcz; "Noc i Dzień" - Muzeum w Bielsku Białej; "Sztuka i Wiara", Galeria BWA - Lublin; Galeria "Willa Bianki” - Drohobycz / Ukraina; Galeria ES - Międzyrzec Podlaski.