LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH AUTORÓW DO DRUGIEGO ETAPU / ETAP B
LIST OF SELECTED ARTISTS FOR SECOND STAGE OF TRIENNIAL / STAGE B