archiwum » 2004 » Jerzy Dunin-Brzeziński - malarstwo, grafika

Jerzy Dunin-Brzeziński - malarstwo, grafika

Jerzy Dunin-Brzeziński

Malarstwo, grafika

 

Jerzy Dunin-Brzeziński „Karo” urodził się w 1924 roku w Ruszelczycach koło Przemyśla. W 1943 r. został wywieziony z kraju na roboty do Niemiec, skąd przedostał się do wyzwolonego Paryża, gdzie wstąpił jako ochotnik do II Korpusu Wojska Polskiego. Niedługo potem wyjechał do Włoch. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, podejmując studia na wydziale sztuki użytkowej w londyńskiej Borough Polytechnic. Jako student drugiego roku wygrał międzynarodowy konkurs graficzny zorganizowany przez amerykański tygodnik „This Week” na plakat propagujący wolność narodów.

 

 

Począwszy od 1953 roku rozpoczął samodzielną pracę grafika reklamowego, uzyskując w ciągu kilku lat znaczące sukcesy artystyczne. Jego Twórczość została zauważona przez Lucio Mayer`a w artykule pt.”Karo-London” publikowanym w znaczącym niemieckim piśmie.

Dość szybko Jerzy Dunin-Brzeziński został członkiem prestiżowego Society of Indrustrial Artist ,w którym to wchodził w skład władz wyborczych, sprawował także funkcję egzaminatora tegoż stowarzyszenia.

W latach 1964–76 był również egzaminatorem Council of National Academic Awards.

 

 

Od 1963 r. związał się z Leicester Polytechnic, gdzie dzięki swemu dorobkowi artystycznemu powołany został na stanowisko dziekana, a następnie profesora wydziału grafiki użytkowej. Stanowisko to piastował przez dwadzieścia dwa lata. Swoje artystyczne i pedagogiczne doświadczenia Jerzy Karo zawarł w wydanej w 1975 r. Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych książce pt: ”Grafik Design: Metods, Problems, Solutions”, przetłumaczonej w 1977 r. na język japoński.

Przed powrotem do Polski (1985 r.) prowadził na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Sztuki pokazowe zajęcia ze studentami wydziałów grafiki użytkowej w Krakowie i Łodzi i innych miastach Polski. Po rocznym pobycie w Krakowie, wrócił do rodzinnego Przemyśla. Tutaj obok realizacji zleceń reklamowych, zajął się przede wszystkim malarstwem. Wydał także dwa tomiki poezji. Był organizatorem czterech konkursów plastycznych – dla uzdolnionej młodzieży oraz dla przemyskiego środowiska artystów profesjonalnych i amatorów.

W swym dorobku artysta posiada ponad cztery i pół tysiąca prac graficznych. Są wśród nich plakaty, ilustracje, druki reklamowe, zaproszenia, projekty opakowań, kartki, znaczki pocztowe. Wśród klientów, dla których Jerzy Karo wykonywał zamówienia reklamowe lub którym służył jako konsultant do spraw reklamy, znajdują się znane zachodnioeuropejskie i amerykańskie firmy i koncerny.

Wystawy grafiki i malarstwa Jerzego Dunin-Brzezińskiego eksponowano w wielu krajach europy. Duża wystawa Jego prac odbyła się w warszawskiej „Zachęcie”, a następnie w Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Bytomiu, Rzeszowie, Kielcach, Pile, Stalowej Woli, Łodzi, Częstochowie i Przemyślu.

W 2004 roku profesor otrzymał Nagrodę Główną Zarządu Województwa Podkarpackiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.

 

    

    

 

Dodam jeszcze, że Jurek zawsze był głęboko zaangażowany w sprawy Polski. Wymienię tylko ze, w latach 80-tych zajmował się działalnością charytatywną organizując transporty z darami.

Jeszcze słowo o twórczości profesora W wywiadzie udzielonym Lechowi Kurpiewskiemu dla pisma Polska, na pytanie Jakie jest Pańskie credo artystyczne: Jurek Karo odpowiada:

„Jak największy skrót. Streścić rozdział w paragraf, paragraf w zdanie, zdanie w jeden wyraz i nie zatracić przy tym sensu – to właśnie mój ideał. Innymi słowy: jeśli mogę jakąś myśl wyrazić jedną kreską, to nigdy nie użyje dwóch."

 

Andrzej Cieszyńsk