archiwum » 2006 » Ferment Akcje - Kamil Stańczak "Obiekt i Obraz"

Ferment Akcje - Kamil Stańczak "Obiekt i Obraz"

Kamil Stańczak

Ferment Akcje - Kamil Stańczak "Obiekt i Obraz"

 

Kamil Stańczak ur. w 1980 roku w Puławach. Studia 1999- 2004 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny, dyplom z malarstwa w pracowni prof. St. Żukowskiego. Pracuje na macierzystej uczelni.

 

"maszyna"

 

"Obiekt i Obraz"

Obraz zrodził obiekt.
Pierwsi byli kubiści, którzy negując iluzjonistyczną strukturę obrazu, wprowadzili w jego obszar gotowy znaleziony przedmiot. Ten pierwszy krok otworzył drzwi ku dalszym poszukiwaniom. Absurdalne poczynania dada rozszerzyły ekspansję przedmiotu w dziele. Znalezione elementy, wydarte z rzeczywistości, nie tylko istniały obok materii malarskiej czy rysunku na równych prawach, lecz niejednokrotnie były samodzielnym tworzywem określonych dzieł. Stąd było już tylko o krok do tego, by przedmiot wyszedł z łona obrazu i zyskawszy pełną autonomię, trafił do przestrzeni galeryjnych np. jako koło, suszarka, wieszak, pisuar.
Kolejne lata zaowocowały serią pokrewnych eksperymentów. Environments , arte povera, assemblage, combine painting, nowy realizm to dziedziny w których przedmiot znaleziony, często trywialny i odpadowy poprzez akt twórczy stawał się dziełem sztuki.
Obiekt wyszedł z obrazu.
Ja jako twórca młody, poszukujący i nierzadko zbłąkany, mam pewność co do tego, że obiekt przestrzenny i płaski prostokąt płótna mają wiele wspólnego. Co prawda, do pewnego momentu, malowanie obrazów i tworzenie obiektów traktowałem raczej jako dwie odrębne dziedziny artystycznej penetracji. Ostatnio jednak granica ta zdaje się coraz bardziej zamazywać. Coraz wyraźniej natomiast zarysowują się istotne zależności pomiędzy obiektem i obrazem. Powstaje swoisty układ sprzężony, którego mechanizm staram się zgłębić.
Kieruje mną głównie intuicja, być może właśnie dlatego moje poszukiwania nierzadko prowadzą na manowce, okazują się być jałowe, czasem jednak udaje się coś „odkryć”, co miło zaskakuje mnie samego. Ile procent w tym wszystkim zajmuje sztuka, a ile rzemiosło, jest dla mnie problemem błahym, drugoplanowym. Co jest istotne? Wydaje się, że samo podjęcie próby, szukanie, wybór, wprowadzenie, wykorzystanie elementu gotowości, konstruowanie obrazotwórczych obiektów, i malowanie w miarę obiektywnych obrazów.

 

Kamil Stańczak