archiwum » 2008 » Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego - Przemyśl 2008

Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego - Przemyśl 2008

pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla

 

otwarcie wystawy pokonkursowej
połączone z wręczeniem tegorocznej Nagrody
Jerzemu Cepińskiemu

18 lipca (piątek) 2008, godzina 18:00

wystawa czynna do 30 sierpnia 2008

 

16 czerwca 2008 r. jury w składzie: prof. Zbigniew Bajek, prof. ASP Kraków; prof. Roman Łaciak, prof. ASP Kraków - przewodniczący jury; mgr Stanisław Makara, hist. sztuki, dyr. Muzeum Kresów, Lubaczów - przyznało Doroczną Nagrodę Artystyczną im. Mariana Strońskiego - Przemyśl 2008 w wysokości 10.000 zł Jerzemu Cepińskiemu za zestaw prezentowanych prac: „60”, 2008 - akryl / płótno (135 x 96 cm), „70”, 2008 - akryl / płótno (135 x 96 cm).

W wystawie udział biorą: Jerzy Cepiński / Andrzej Cieszyński / Elżbieta Cieszyńska / Janusz J. Cywicki / Łukasz Cywicki / Wiktor Dżochowski / Anna Kałamarz - Kucz / Grażyna Niezgoda / Małgorzata Pięta / Daniel Rostecki / Katarzyna Rychlik / Jacek Szwic / Renata Szyszlak - Niewiadomska / Małgorzata Tęczyńska - Podulka / Barbara Torba / Wiesław Wodnicki / Małgorzata Wojdyło / Rena Wota / Damian Ziobrowski.

 

Marian Stroński urodził się 15 czerwca 1892 r. w Łozowej koło Tarnopola. Studia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Teodora Axentowicza, a następnie w Cesarsko Królewskiej Akademii Sztuki Malarskiej w Wiedniu, w pracowni prof. Kazimierza Pochwalskiego. Wybuch pierwszej wojny światowej uniemożliwił Strońskiemu kontynuowanie studiów. W Przemyślu przeżywa oblężenie miasta, następnie zostaje powołany do armii austriackiej.
W latach 1918–20 służy w stopniu podchorążego w wojsku polskim w sztabie generała Listowskiego. Po odbyciu służby wojskowej odbywa podróże artystyczne na Hel oraz do Włoch i Jugosławii, które zaowocują wystawami w Przemyślu.
W 1926 roku organizuje w Przemyślu Wolne Studium Rysunku i Malarstwa. W 1928 roku wyjeżdża do Paryża, gdzie podejmuje studia w dziedzinie malarstwa ściennego i konserwacji pod kierunkiem Paraina. W trakcie pobytu w Paryżu realizuje indywidualną wystawę malarstwa w renomowanej galerii „Manuel”. Po powrocie do kraju wystawia swoje prace w Przemyślu, Warszawie, Łodzi, Lwowie i Katowicach. Przed rokiem 1936 tworzy w technice stalorytu „Tekę Miasta Przemyśla”. Po 1936 roku przenosi się do Warszawy. Na początku wojny jego warszawska pracownia ulega zniszczeniu, przepada wówczas poważna część jego dorobku wraz z kolekcją antyków i dzieł sztuki. Po II wojnie światowej osiada na stałe w Przemyślu. Ponownie organizuje Szkołę Rysunku i Malarstwa, przemianowaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na Ognisko Kultury Plastycznej, pełniąc w nim przez pięć lat funkcję dyrektora, do czasu jego likwidacji w roku 1953. Przez pewien czas zajmuje się malarstwem ściennym oraz konserwacją, realizując polichromie kościelne, m. in. w kościele Reformatów w Przemyślu. W następnych latach bierze udział w wystawach i konkursach organizowanych przez Oddział, a następnie Okręg ZPAP w Rzeszowie. W 1968 roku organizuje wystawę indywidualną w Rzeszowie, eksponowaną później w warszawskiej Zachęcie.
W 1957 roku Rada Państwa przyznała artyście Złoty Krzyż Zasługi. W tym samym roku otrzymał Nagrodę Twórczą Województwa Rzeszowskiego za całokształt pracy artystycznej. W roku 1961 otrzymał Medal 1000-lecia Przemyśla, w 1971 odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. W 1975 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1977 roku został wpisany do księgi zasłużonych dla Województwa Przemyskiego. Zmarł 17 czerwca 1977 roku w Przemyślu.
Marian Stroński jest artystą nie do końca poznanym. Jego twórczość zasługuje na naszą najwyższą uwagę i troskę. Był to wybitny obywatel Przemyśla, człowiek wysokiej kultury osobistej, ogromnej wiedzy, artysta miary europejskiej. Twórczość Strońskiego cechują wyjątkowy talent, znawstwo, doświadczenie artystyczne oraz warsztat sięgający wirtuozerii. Jego wizja artystyczna wynika z głęboko uczuciowego i mądrego postrzegania natury. Konsekwentnie rozwinął on najlepsze dokonania malarstwa europejskiego, wnosząc osobisty wkład w rozwój polskiej i europejskiej sztuki. Marian Stroński poprzez wyrażony za pomocą sztuki intelektualny dorobek, sytuuje się szczególnie na artystycznym parnasie. Jego dzieło, pamięć o nim domaga się pietyzmu godnego najcenniejszego klejnotu w przemyskim skarbcu. Duchowy i artystyczny Patronat Mariana Strońskiego nad naszym konkursem wydaje się być oczywisty, przypominając o wartości i roli sztuki w cywilizowanym społeczeństwie.

...”Marian Stroński jest postacią godną najwyższego szacunku...,...Pozostał w jakiejś mierze samotny, sam ze sobą, w tym odosobnieniu widzę również jakieś Jego zwycięstwo. ...” (Ignacy Witz z katalogu wystawy indywidualnej Rzeszów-Warszawa 1968 r.)

 

Andrzej Cieszyński


 

Jerzy Cepiński, „70”, 2008 - akryl / płótno (135 x 96 cm)

 

Jerzy Cepiński - urodzony w roku 1957 w Przemyślu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odbył w latach 1984 - 1989. Dyplom w pracowni prof. Włodzimierza Kunza.

Wystawy / nagrody: 1989 - Wystawa indywidualna, podziemia kościoła OO. Franciszkanów w Przemyślu; 1990 - Stypendium Ministra Kultury; 1994 - "Obraz `94", Nagroda Główna Wojewody Przemyskiego; 1995 - wystawa indywidualna, Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu; "Rysunek `95", Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu - Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla; 1996 - Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego; Biennale Malarstwa Euroregionu Karpaty "Srebrny Czworokąt" - Przemyśl `96 - Nagroda Wojewody Rzeszowskiego; Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla; 1997 - Malarstwo Przemyskie, Spisska Nova Ves / Słowacja; 1998 - Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie; "Obraz ` 98", Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu - Nagroda Główna Wojewody Przemyskiego; Stypendium Ministra Kultury; 1999 - "Artefakty `99" Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu - Nagroda PGSW w Przemyślu; "Polska Abstrakcja Analityczna II", Biuro Wstaw Artstcznych we Wrocławiu; 2005 - Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla. W roku 2003 prowadził Galerię Podziemia w kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu.