archiwum » 2007 » Artyści bez granic / paper no limit - Barcelona / Hiszpania

Artyści bez granic / paper no limit - Barcelona / Hiszpania

grupa 13L

 

Artyści bez granic

27 października - 20 listopada 2007 r.

 

grupa 13L group

Eugenia Agusti, Pepa Busque, Montse Carreno, Merce Casanovas David Curto, Enric Mas Barcelo, Jessie Morin Davy, Eloi Puig, Rossa Tarruella Alicia Vela, Antonia Vila, Eva Vila, Francesc Vila Sole

 

Artyści bez granic

Idea wystawy jest prezentacja twórczości artystów z różnych stron świata niezależnie od miejsca zamieszkania, pochodzenia, przekonań politycznych czy religii. Jedynym kryterium udziału jest wartość i oryginalność sztuki którą tworzą, a także prawda i siłą przesłania. Chcielibyśmy, aby wystawy w kolejnych latach prezentowały twórczość grup artystów z różnych krajów Unii Europejskiej, których łączy wybór papieru jako tworzywa swobodnej kreacji. W trzeciej wystawie prezentujemy twórczość 13 artystów z Barcelony tworzących grupę 13L.

13L jest grupa artystów utworzona w Barcelonie w roku 1998, której głównym celem jest praca nad "libros de artista", co w języku angielskim definiowane jest dość czytelnie jako "bookworks". W języku polskim ten rodzaj działalności artystycznej określany jest jako "sztuka książki". Łączy nas oddanie pracy dydaktycznej w dziedzinie sztuk graficznych oraz zmysł badawczy, swoista dociekliwość, która również przewija się przez nasze pracownie - miejsca spotkań i współpracy.

Swoja działalność artystyczna rozwijamy głownie na gruncie rytownictwa, choć nie wyłączamy również innych dziedzin twórczości wizualnej. Wszyscy posiadamy doświadczenie w zakresie projektów typu "libros de artista", "artist's book", "bookworks", „sztuka książki”. Ale... czym są te obiekty określane tutaj tymi słowami? Czy są to książki zawierające reprodukcje dziel sztuki? Czy są to książki, które mówią o sztuce? Książki, które ilustrują teksty literackie? Trudno o jedna definicje, która oddałaby rozmaitość możliwości, dla których miejsce stwarza ten typ ekspresji. W sensie najbardziej szerokim i ogólnym moglibyśmy powiedzieć, ze "libro de artista" - jest to książka, która w swej intencji komunikowania, realizuje jednocześnie swa własną afirmacje artystyczna.

Dla nas, jak określił to Ulises Carrion - "bookwork" oznacza możliwość konstruowania - w formie sekwencji czasoprzestrzeni, sekwencji momentów - naszych "osobistych wypowiedzi artystycznych". Konstrukcja może znajdować swoje podłoże w pojedynczej stronicy, na dwóch stronach lub w zwykłym arkuszu papieru. Znajduje również podłoże w przestrzeni odbijając na ścianie obrazy przekazywane z komputera za pomocą wideoprojektora.

W sensie poetyckim, owe "bookworks", to wycinki czasu przepełnione materia - przede wszystkim obrazami - które szybują poprzez przestrzeń, niosąc marzenia, pragnienia... - namacalne ślady naszej wyobraźni, które pragniemy przekazać.

Warto dodać, ze w "książce artystycznej" wygląd, forma zewnętrzną, jest częścią ekspresji i znaczenia dzieła, oraz ze przede wszystkim pracujemy w oparciu o idee wywodząca się z dzieła otwartego. Mamy tu zatem przekład osobliwej wizji plastycznej - 13 wizji plastycznych.

Poza działalnością jako grupa, pracujemy obecnie - i jest to rezultatem wspólnego projektu 13L - nad ideami, w których, jak nam się wydaje, jesteśmy w stanie zrealizować wspólna wypowiedz przy zachowaniu niezależności indywidualnych kreacji. Tak właśnie uczyniliśmy w przypadku idei "raju" czy "atmosfery", za którymi przyjdą kolejne. Graliśmy również w surrealistyczna grę cadavre exquis...

Wszystko po to, aby udowodnić, że....... "siedzimy w tym"!

 

Rosa Tarruella
Przemyśl, lipiec 2007