archiwum » 2008 » ARTEFAKTY - 8 / Antoni Adamski / Metafizyka / martwa natura

ARTEFAKTY - 8 / Antoni Adamski / Metafizyka / martwa natura

ARTEFAKTY - 8

metafizyka martwej natury

 

wernisaż 19.grudnia 2008

wystawa czynna do 13 stycznia 2009

 


Antoni Adamski - metafizyka martwej natury
Łukasz Huculak
Stanisław Jachym
Ryszard Kryński
Krzysztofa Lachtara


 

Pierwszy pomysł organizacji dorocznego przeglądu współczesnej plastyki przemyskiego środowiska plastycznego pod nazwą Salon Przemyski związany był z powstaniem w roku 1975 województwa przemyskiego, oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i Biura Wystaw Artystycznych. W zasięgu nowego województwa znalazły się środowiska artystów Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa.
Organizowany z powodzeniem przez wiele lat Salon Przemyski wniósł duże ożywienie działalności artystycznej i stał się znaczącym przeglądem stojącym na wysokim poziomie artystycznym, gdzie kwalifikacja do wystawy i otrzymanie nagrody były cennym wyróżnieniem. Bardzo duże zainteresowanie artystów i widzów tworzyło prawdziwą platformę dorocznego ścierania się tendencji, stylów i osobowości.

 

Marcin Jachym, Popołudnie - motyw z pracowni Ojca,
2005 - akwatinta (38 x 50 cm)

 

Po roku 1989 wraz z nową sytuacją w kraju i naszym środowisku, zmieniliśmy formułę tego przeglądu, koncentrując się na realizowanych przemiennie, bardziej wymiernych konkursach na Rysunek / Grafikę Roku i Obraz Roku. Z chwilą powstania województwa podkarpackiego, nasze dotychczasowe środowisko plastyczne uległo znacznemu zmniejszeniu, ograniczając się w zasadzie do artystów zamieszkałych na terenie Przemyśla. W związku z tym w roku 1999 zaproponowaliśmy nowy projekt pod nazwą ARTEFAKTY – Doroczny Intermedialny Przegląd Przemyskiego Środowiska Plastycznego, zmieniając i znacznie rozszerzając formułę przeglądu. Pomimo wielu bardzo pozytywnych opinii i zadowalającego poziomu, efekty tej prezentacji nie były na tyle obiecujące, aby uzasadniały dalsze jej kontynuowanie.

Realizowana od wielu lat, tradycyjna forma przeglądów działających na zasadzie: konkurs - jury - wystawa pokonkursowa, w niewielkich środowiskach artystycznych prowadziła do stagnacji i marginalizacji tego typu działań, a w konsekwencji do formułowania fałszywych ocen nie mających wiele wspólnego z aktualną sytuacją w sztuce. Ta formuła wyczerpała się i wymagała nowego otwarcia. Realizowana równolegle i bardzo podobna impreza w Rzeszowie dodatkowo stwarzała zupełnie mylne i niezamierzone wrażenie konkurencyjności obu przeglądów. Uważamy, że z racji długoletniej tradycji - jeden dorocznie odbywający się w rzeszowskim BWA przegląd kondycji artystów Podkarpacia - zupełnie wystarczy.

W miejsce dotychczasowych, tradycyjnych przeglądów regionalnych - proponujemy doroczne prezentacje autorskie mające na celu ujawnienie, rozpoznanie i promocję najciekawszych problemów, zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej przy udziale krytyków i artystów regionu Podkarpacia - Artefakty.

Autorem koncepcji każdej kolejnej wystawy jest zapraszany przez organizatorów krytyk lub historyk sztuki. Autor wystawy zaprasza do współpracy wybranych przez siebie artystów, których twórczość najlepiej odpowiada założeniom jego projektu. Efekt tej współpracy prezentowany jest na specjalnym pokazie realizowanym na przełomie roku w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, a następnie w wybranych galeriach regionu. Liczymy, że zakładany brak rywalizacji i zawsze problematycznych werdyktów jury sprzyjać będzie prawdziwie swobodnej wypowiedzi artystycznej i stworzy ciekawą, intrygującą sytuację - nieskrępowanej regułami - konfrontację postaw i poszukiwań artystycznych.

 

Organizatorzy


Pamięci Stanisława Jachyma

 

Krzysztof Łokaj
Pracownia Staszka Jachyma zaaranżowana
jako jedna wielka martwa natura we wnętrzu.