archiwum » 2004 » ARTEFAKTY - 4 / "Co to jest rzecz? Ułamek wszechświata..."

ARTEFAKTY - 4 / "Co to jest rzecz? Ułamek wszechświata..."

ARTEFAKTY - 4

 

Pierwszy pomysł organizacji dorocznego przeglądu współczesnej plastyki przemyskiego środowiska plastycznego pod nazwą Salon Przemyski związany był z powstaniem w roku 1975 woj. przemyskiego, oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i Biura Wystaw Artystycznych. W zasięgu nowego województwa znalazły się środowiska artystów Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa.

Organizowany z powodzeniem przez wiele lat Salon Przemyski wniósł duże ożywienie działalności artystycznej i stał się znaczącym przeglądem stojącym na wysokim poziomie artystycznym, gdzie kwalifikacja do wystawy i otrzymanie nagrody były cennym wyróżnieniem. Bardzo duże zainteresowanie artystów i widzów tworzyło prawdziwą platformę dorocznego ścierania się tendencji, stylów i osobowości.

Po roku 1989 wraz z nową sytuacją w kraju i naszym środowisku, zmieniliśmy formułę tego przeglądu, koncentrując się na realizowanych przemiennie, bardziej wymiernych konkursach na Rysunek / Grafikę Roku i Obraz Roku. Z chwilą powstania woj. podkarpackiego, nasze dotychczasowe środowisko plastyczne uległo znacznemu zmniejszeniu, ograniczając się w zasadzie do artystów zamieszkałych na terenie Przemyśla.

W związku z tym w roku 1999 zaproponowaliśmy nowy projekt pod nazwą ARTEFAKTY - Doroczny Intermedialny Przegląd Przemyskiego Środowiska Plastycznego, zmieniając i znacznie rozszerzając formułę przeglądu. Pomimo wielu bardzo pozytywnych opinii i zadowalającego poziomu, efekty tej prezentacji nie były na tyle obiecujące, aby uzasadniały dalsze jej kontynuowanie. Realizowana od wielu lat, tradycyjna forma przeglądów działających na zasadzie: konkurs - jury - wystawa pokonkursowa, w niewielkich środowiskach artystycznych prowadziła do stagnacji i marginalizacji tego typu działań, a w konsekwencji do formułowania fałszywych ocen nie mających wiele wspólnego z aktualną sytuacją w sztuce. Ta formuła wyczerpała się i wymagała zupełnie nowego otwarcia.

Realizowana równolegle i bardzo podobna impreza w Rzeszowie dodatkowo stwarzała zupełnie mylne i niezamierzone wrażenie konkurencyjności obu przeglądów. Uważamy, że z racji długoletniej tradycji - jeden dorocznie odbywający się tam przegląd kondycji artystów Podkarpacia - zupełnie wystarczy.

W miejsce dotychczasowych, tradycyjnych przeglądów regionalnych - proponujemy doroczne prezentacje autorskie mające na celu ujawnienie, rozpoznanie i promocję najciekawszych problemów, zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej przy udziale krytyków i artystów regionu Podkarpacia - Artefakty.

Autorem koncepcji każdej kolejnej wystawy jest zapraszany przez organizatorów krytyk lub historyk sztuki. Autor wystawy zaprasza do współpracy wybranych przez siebie artystów, których twórczość najlepiej odpowiada założeniom projektu. Efekt tej współpracy jest prezentowany na specjalnym pokazie realizowanym na przełomie roku w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, a następnie w wybranych galeriach.

Liczymy, że zakładany brak rywalizacji i zawsze problematycznych werdyktów jury sprzyjać będzie prawdziwej swobodzie wypowiedzi artystycznej i stworzy ciekawą, intrygującą sytuację - nieskrępowanej regułami, konfrontacji postaw i poszukiwań artystycznych.

 

Organizatorzy


Terminarz wystaw

Artefakty-4
Przemyska Galeria Sztuki Współczesnej

„Ale co to jest rzecz? Ułamek wszechświata...”
Autor koncepcji wystawy - Stanisława Zacharko

10.12.2004 - 11.01.2005
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

 

11.02 - 6.03.2005
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
Rynek 11, 27-600 Sandomierz
tel/fax 15 8323531, tel. 15 8321042
e-mail:bwasand@pro.onet.pl
www.bwa.republika.pl
dyrektor Teresa Pilch

 

11 - 29.03. 2005
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Leśna 7, 25-509 Kielce
tel. 41 3444942
e-mail: galeriabwakielce@pro.onet.pl
www.bwakielce.wici.info
dyrektor Marian Rumin

 


NASI PARTNERZY

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
www.triennial.cracow.pl

IconData - Grafika Polska 2004
www.icondata.triennial.cracow.pl


Uczestnicy wystawy