archiwum » 2005 » Anna Pawłowska-Klimczak - Ferment Akcje

Anna Pawłowska-Klimczak - Ferment Akcje

ANNA PAWŁOWSKA-KLIMCZAK

 

Zajmując się instalacją lub obiektem odnoszę się do sytuacji już istniejących i zastanych. Korzystam z faktów jakimi są: przestrzeń, przedmiot, słowo. Manipuluję w obrębie znaczeń, form funkcji oraz pewnych stałych i stereotypów myślowych dotyczących danego problemu. Poprzez odwrócenie sytuacji, zmianę pozycji codziennego oglądu poprzez wytrącenie logiki z systemu poprawnych układów, znaczeń, dążę do stanu, w którym brak odniesień czy konsekwencji, sprowadzałby tak zwaną znajomość danego przedmiotu do zera lub zmieniałby ją otwierając jednocześnie możliwość na ponowne poznanie. Chcąc pokazać pewne luki myślowe, czy prowokując nowy ogląd podejmowanego problemu, przy jednoczesnym korzystaniu z sytuacji zastanych i już istniejących często posługuję się formą irracjonalną. Równie często jednak zdarza się, że sytuacja pozornej oczywistości, czy pozornej, logiczności zastanej przestrzeni lub przedmiotu, wobec których chcę pracować, zaskakuje mnie na tyle, że staję wobec niej bezsilna. Wówczas posługuję się bardzo prostymi i właśnie logicznymi układami, przedmiotami, myślami, być może po to aby je zrównoważyć. W konsekwencji jednak zestawione ze sobą elementy, czy zbiór elementów wpływają na siebie i wzajemnie się zmieniają, oprowadzając do pytań o to, co jest czym przed i po zaistnieniu jako całość. Pytań o znaczenie i funkcje. Wypadkową tego jest pewna nowa rzeczywistość. Na ile zrozumiała, to zależy od tego, czy zrozumiałą w jakikolwiek sposób, można nazwać rzeczywistość, w której żyjemy.

 

Anna Pawłowska-Klimczak

 

 

 

 

 

 

1971- Urodzona
1993-98 Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
1997/98 Stypendium Ministra Kultury i Sztuki
1998 Dyplom w pracowni rysunku Prof. J.Kozlowskiego
1999 Nagroda Prezydenta Miasta Poznania dla Młodych Twórców
od 1999 Pracuje w Instytucie Wzornictwa przy Politechnice Koszalińskiej
od 2000 Prowadzi studencką galerię ",Schody" Politechnika Koszalińska

 

Wystawy indywidualne:

1998 "Przestrzenie dla przestrzeni'" galeria ON Poznań
2001 "Teraz Polska" galeria "Wschodnia" Łódź
2001 "Zrób to"' galeria "Wieża ciśnień"'. Konin
2003 "Tableaux", "Sztuka moja miłość", ASP Poznań
2004 "Między Tobą a Mną" galeria "Na Piętrze"', Koszalin
2004 "Nowa Realizacja"' galeria ON, Poznań
2004 "Podziały, układy i gry" galeria OFFicyna, Szczecin

 

Wystawy zbiorowe:

1996 "Przestrzenie własne" Galeria ON, Poznań
1996 "160 centymetrów wzrostu" Dusseldorf-Poznań Międzynarodowe Centrum Sztuki "'Inner Spaces", Poznań
1997 "Cztery postawy' Galeria ON, Poznań
2000 "Wakacje na wyspie" Galeria "Wyspa" Gdańsk
2000 "La Dolce Vita" Centrum Sztuki "Inner Spaces", Poznań
2001 "Rybie Oko"' BGSW, Słupsk
2001 "W innym świetle" Muzeum Okręgowe w Koszalinie
2004 "Siła luźnych związków" galeria "Amfilada"'. Szczecin