archiwum » 2004 » Agnieszka Handzel, Paweł Kordaczka - malarstwo

Agnieszka Handzel, Paweł Kordaczka - malarstwo

Agnieszka Handzel
Paweł Kordaczka

malarstwo

 

Agnieszka Handzel

Urodzona w 1976 roku w Przemyślu. W 1996 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W tym samym roku rozpoczęła studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. W 2001 roku otrzymała dyplom w pracowni malarstwa prof. Zygmunta Lisa wraz z aneksem w pracowni ceramiki adi. M. Krętowicza. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. Zrealizowała 8 wystaw indywidualnych. W 2001 roku otrzymała nagrodę Volksbanku dla młodych twórców europejskich, Paderborn (Niemcy).

 

Agnieszka Handzel, Bez tytułu, 2003 - akryl/płótno na desce (60 x 40 cm)

 

Paweł Kordaczka

Urodzony w 1974 roku w Sanoku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W 1996 roku rozpoczął studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. W 2001 roku otrzymał dyplom w pracowni malarstwa prof. Zygmunta Lisa. W roku akademickim 2001/ 2002 pracował na stanowisku asystenta stażysty w Katedrze Malarstwa Zygmunta Lisa w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Filia w Cieszynie. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu. Zrealizował 9 wystaw indywidualnych. W 2001 roku otrzymał nagrodę Volksbanku dla młodych twórców europejskich, Paderborn (Niemcy)

 

Paweł Kordaczka, Bez tytułu, 2003 - olej / płótno (60 x 80 cm)

 

W życiu prywatnym od lat kroczą tą samą drogą, na płaszczyźnie artystycznej pozostają niezależnymi twórcami. Stale wzbogacając przekaz zawarty w obrazach, doskonaląc warsztat ikształtując własny styl artyści prowadzą nieustający dialog z interesującymi ich obiektami oraz z odbiorcą. Ta artystyczna konwersacja przeniesiona na płótno jawi się w obrazach Agnieszki i Pawła jako stale zmieniające się wcielenia tych samych przedmiotów, które zostają uwiecznione z wykorzystaniem coraz prostszych form i zmieniających się barw, nie zatracając przy tym swojej istoty. Mimo bowiem prostoty i zmienności wizerunku istota artystycznego przekazu nie ulega zmianie - przeciwnie, wzbogacona o wewnętrzne przeżycia artystów i doskonalona dzięki stale poszerzanej znajomości tematu wyłania się z płócien coraz wyraźniej. Zawierając przy tym cząstkę samych twórców posiada niekwestionowany walor autentyczności i wyjątkowości. Duże znaczenie, jakie artyści przywiązują właśnie do tych dwóch atrybutów swojej twórczości, znajduje odbicie w licznych przemianach każdego obrazu, który tak długo poddawany jest artystycznej obróbce, aż sprosta ich wewnętrznym oczekiwaniom, odda wewnętrzny świat ich przeżyć i przemyśleń, zamknie w sobie odkrywaną przez nich prawdę o przedstawianym przedmiocie. Co bardzo ważne, w twórczości Agnieszki i Pawła odbiorca nie jest traktowany biernie - może toczyć dialog z artystami i obrazem wypełniając luki i odpowiadając sobie na pytania zawarte w każdym z nich jako jego integralna część. Ich przekazy zachęcają do twórczej współpracy - podejmując ją odbiorca przyczynia się do dalszego poszerzania zamkniętego na płótnie dzieła o świat własnych przeżyć...