archiwum » 2010 » 21.05 - 08.06 / Ábel Kónya / Neo-Genesis

21.05 - 08.06 / Ábel Kónya / Neo-Genesis

Ábel Kónya

 

Działalność artystyczna w zakresie rysunku, grafiki warsztatowej, fotografii, obrazowania cyfrowego, instalacji video i animacji. Jego eksperymentalna animacja ’TRANSIT’ (2004) była pokazana w 16 krajach na różnych festiwalach i pokazach filmowych. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych na Węgrzech, w Polsce, Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Macedonii, Słowacji, Rumunii, na Kubie, w Chinach, Korei Południowej, Japonii, Urugwaju i Stanach Zjednoczonych.

Main visual-art activities on the fields of drawing, printmaking, photography, digital images, installation video and animation. His experimental-animation ’TRANSIT’ (2004) was already screened in 16 countries on several festivals and exhibitions. He took part in several group exhibitions in Hungary, Poland, United Kingdom, Germany, Switzerland, Austria, Italy, Macedonia, Slovakia, Romania, Cuba, China, South-Korea, Japan, Uruguay and the USA.

 

 

Neo-Genesis

Czy może powstać coś z tego, gdy rozbierzemy siebie na drobne kawałki? Czy jesteśmy w stanie ułożyć nowy świat z rozpadających się pikseli? Używając maszyny, widzimy wirtualne obrazy samych siebie, z których - dalszymi narzędziami - deformując, kształtując je powstają coraz to nowsze wizerunki. Za pomocą urządzeń odkrywamy wcześniej niewidzialne struktury. Tworzymy nieskończoną ilość równoległych rzeczywistości, które są bez ciała i są nienamacalne. Co się stanie jeśli te informacje przybiorą fizyczny kształt?, co będzie, jeśli będziemy mogli je dotknąć?

Neo-Genesis

Can something emerge from taking ourselves apart into small pieces? Can we reassemble a new world from disintegrating pixels? With the help of machines, we see the virtual images of ourselves, and then further distorting and shaping these new ones come into being. With the help of our devices, we discover never-before-seen structures. We create innumerable parallel realities, which are incorporeal and untouchable. What will happen if these informations are incarnated? What if we are able to touch them?”