archiwum » 2010 » 08.08 - 29.08 / Elżbieta Cieszyńska

08.08 - 29.08 / Elżbieta Cieszyńska

Elżbieta Cieszyńska

 

8.08 -  29. 08
Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku

Mapy pamięci

 

Urodziła się w Przemyślu. W latach 1988-1993 studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom zrealizowała w Pracowni Miedziorytu pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmana. Za pracę dyplomową otrzymała medal Rektora ASP. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiczne. W 2008 roku otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Była również stypendystką Prezydenta Miasta Przemyśla w roku 2004 oraz Wojewody Przemyskiego w 1998 roku.

Zorganizowała 20 wystaw indywidualnych oraz brała udział w ok. 80. wystawach zbiorowych. Uczestniczyła w kilkunastu międzynarodowych konfrontacjach i sympozjach artystycznych. Obecnie realizuje program stypendium twórczego Województwa Podkarpackiego pt. Mapy pamięci.

"Mapy pamięci" to projekt penetrujący przestrzeń historyczną w aspekcie lokalnym. To plastyczny zapis istnienia i nie-istnienia, obecności i zniknięcia, wymazania z "mapy pamięci". To także próba przezwyciężenia (własnej) ignorancji i nie-pamięci, nie dającej spokoju, czasem mrożącej krew w żyłach.

 

EC

 

Elżbieta Cieszyńska odnajduje siebie poprzez plastyczne formuły pojęć i znaków, ale także pejzaże i ich elementy, które nieoczekiwanie stają się gotowymi symbolami sprzyjającymi jej na drodze do samopoznania. Spirale, monolity, pierścienie, kręgi i koła układane w rytmiczne sekwencje o silnej energii i ujmującej plastycznej urodzie odkrywają znaczenia i sensy pozaartystycznej, ontologicznej natury. Postrzeżenia, wrażenia i doznania, filtrowane refleksją i plastycznym namysłem dają w wyniku jej pracy niekiedy bogate kolorystycznie obrazy, by innym razem zamienić się w surowe, graficzne i rudymentarne formy, niezwykle sugestywne i zapadające w pamięć.

 

Piotr Wójtowicz

 

z cyklu Makatki, 2010 - akryl / płótno (24 x 30 cm)